Klub vjernosti Optike Šarić

Klub vjernosti Optike Šarić namijenjen je svim našim klijentima koji žele ostvarivati dodatne pogodnosti.
Članstvo u Klubu vjernosti je besplatno, a učlanjivanjem stječete pravo na

10% popusta

prilikom svake kupovine, u bilo kojoj od naših poslovnica.
Također, članovi kluba redovito primaju obavijesti o svim posebnim ponudama, akcijama, nagradnim igrama i novim pogodnostima za kupce.

Pristupnicu i karticu zatražite u bilo kojoj od naših poslovnica.

Opći uvjeti poslovanja za izdavanje kartice
Kluba vjernosti Optike Šarić

 1. Izdavanje kartice

  1.1. Optika Šarić klub karticu (u nastavku: karticu) može dobiti svaka fizička punoljetna osoba, na temelju povoljno riješenog zahtjeva za izdavanje kartice (u nastavku:Korisnik).
  1.2. Izdavatelj i vlasnik kartice je optičarski obrt „Šarić“,Vukovar, J.J. Strossmayera 5a, vl. Gorana Šarić, Nuštar, Bana Jelačića 20 (u nastavku: Izdavatelj).
  1.3. Po ispunjenju pisanog zahtjeva za izdavanje kartice i povoljnog rješenja zahtjeva za izdavanje kartice Korisnik dobiva karticu.
  1.4. Kartica se Korisniku izdaje besplatno.
  1.5. Preuzimanjem kartice Korisnik prihvaća ove Opće uvjete poslovanja.
  1.6. Kartica se izdaje na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva.
  1.7. Kartica nije prenosiva na treće osobe te ne predstavlja sredstvo plaćanja.

 2. Uporaba kartice

  2.1. Prilikom predočenja kartice Korisnik ima pravo na popust od 10% na izložene cijene artikala u prodajnim mjestima Izdavatelja.
  2.2. Gore navedeni popust se ne odnosi na artikle koji su na akciji, te se akcijski popusti ne zbrajaju sa popustom kartice Izdavatelja.
  2.3. Popust od 10% se ne odnosi na usluge popravka ili druge usluge koje pruža Izdavatelj.
  2.4. Izdavatelj ima pravo pružiti dodatne pogodnosti za Korisnike kartice, uz pisanu obavijest.

 3. Prestanak prava uporabe kartice

  3.1. Korisnik ima pravo u svako doba pismenim putem otkazati uporabu kartice, uz povrat kartice Izdavatelju. Otkaz vrijedi od trenutka kada Izdavatelj primi obavijest o otkazu i vraćenu karticu.
  3.2. Izdavatelj ima pravo u svako doba bez obrazloženja otkazati korištenje kartice Korisniku. U tom slučaju sve eventualne pogodnosti Korisnik mora iskoristiti u roku od 8 dana od primitka obavijesti, nakon čega iste pogodnosti prestaju vrijediti.

 4. Gubitak ili krađa kartice

  4.1. Gubitak ili krađu kartice korisnik mora odmah pismenim putem prijaviti Izdavatelju na njegovu adresu, u protivnom odgovara za eventualnu nastalu štetu.
  4.2. Izdavatelj nije obvezan nadomjestiti izgubljenu ili ukradenu karticu.

 5. Zaštita osobnih podataka

  5.1. Korisnik garantira za točnost podataka dostavljenih Izdavatelju te svojim potpisom dozvoljava kod nadležnih tijela provjeru podataka koje je dostavio, kako kod izdavanja tako i tijekom uporabe kartice. Korisnik daje Izdavatelju izričitu suglasnost za obradu svih podataka navedenih na Zahtjevu, kao i za sve daljnje obrade vezane uz izdanu karticu, što obuhvaća pravo Izdavatelja na prikupljanje,
  spremanje, snimanje, organiziranje, korištenje, uvid, razmjenu i prijenos podataka za vrijeme trajanja i prestanka ugovornog odnosa. Korisnik je suglasan da ga Izdavatelj putem dostupnih sredstava priopćavanja obavještava o proizvodima i uslugama u okviru svoje djelatnosti. Korisnik je upoznat da ima pravo u svakom trenutku opozvati ovu izjavu o suglasnosti te da u tom slučaju prestaje biti korisnikom kartice i ne može više koristiti predviđene pogodnosti.
  5.2. Izdavatelj garantira korisniku da će njegovi osobni podaci biti tajni te da će se isti obrađivati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

 6. Završne odredbe

  6.1. Izdavatelj može mijenjati uvjete poslovanja za izdavanje i uporabu kartice. O bitnim promjenama poslovanja mora pismeno obavještavati Korisnika. Ako Korisnik i nakon primitka obavijesti o promjenama ili dopunama tih odredbi pismeno ne otkaže uporabu kartice i nastavlja s njezinom uporabom, smatra se da se s njima slaže.
  6.2. Obavijesti poslane na zadnju adresu o kojoj je Korisnik obavijestio Izdavatelja smatraju se valjano dostavljenima.
  6.3. Zabranjena je svaka neovlaštena i nezakonita uporaba kartice. Moguće eventualne sporove između Korisnika i Izdavatelja rješava nadležni sud u Vinkovcima.