Dioptrijske naočale

Naočale s dioptrijom kao dio osobnog stila!

Naočale s diop­tri­jom postale su vaša potreba i dio vaše svakod­nevice – a vi mudrim odabirom boja, mater­i­jala i oblika uči­nite da postanu i dio vašeg osobnog stila te vaše pre­poz­natljivosti.

U slučaju da ste razočarani činjeni­com kako morate nositi naočale, razmis­lite o kon­tak­t­nim lećama i sav­je­tu­jte se s oftal­mol­o­gom, replika satova a ako trenu­tačno niste spremni za taj korak – sjetite se svih onih poz­nanika čiji lik vam je neza­mis­liv bez naočala – koji izgledaju upravo zato tako zan­imljivo, šarmantno i posebno.

Budući da njegu­jemo osoban pristup kli­jen­tima, pozi­vamo vas u jednu od naših poslovnica u kojima možete osobno ispro­bati naočale i dobiti vri­jedan sav­jet naših stručn­jaka. Mi iskreno odgovaramo na pitanje: “Kako mi stoje ove naočale?” 😉

Okviri diop­tri­jskih naočala

Okviri diop­tri­jskih naočala mogu biti izrađeni od plas­tike (koja pruža diza­jn­er­sku mno­govrsnost, igru boja i oblika), metala, dok okviri od titani­juma naočalama pružaju posebnu lakoću, pos­to­janost, čvrstoću, a riječ je i o antia­lergi­jskom materijalu. Danas su vrlo pop­u­larne i tzv. ‘min­i­mal­is­tičke’ naočale koje su zapravo bez okvira (na buđenje) ili su s pola okvira (na flaks).Važno je da se u odabranim naočalama osjećamo ugodno: da smo zado­voljni i okvir­ima i naočal­nim lećama kao i činjeni­com da pris­taju našem licu i osob­nom stilu.

Osig­u­rana kvaliteta

Svi diop­tri­jski okviri u ponudi imaju cer­ti­fikat kvalitete ISO 9001 i cer­ti­fikat ISO 14001 koji potvrđuje da su svi proizvodi napravl­jeni u skladu sa zakonom o oču­vanju okoliša.

„Optika Šarić“ je u 2009. godini uvela pogod­nost pri kupovini i korištenju diop­tri­jskih naočala. Naime, svim kupcima nudi jedno­godišnje dop­un­skom jam­stvo na nove diop­tri­jske naočale, bez obzira na uzroke oštećenja.

Naočalne leće

Odabirom okvira za svoje dioptrijske naočale, utječemo i na izbor naočalnih leća.

Nakon pregleda, oftamolog vam je iznio svoje mišljenje jesu li za vas adekvatno rješenje kontaktne leće ili samo naočale? U našoj optici ste odabrali sjajan okvir i sada slijedi odabir naočalnih leća. Tehnološki napredak na tržište je izbacio mnoga zanimljiva rješenja, a Optika Šarić ih prati u korak.

Po čemu se razlikuju leće?

Po odabiru materijala, debljini, i dodatnim opcijama obrade, npr. stavljanju antireflesnog sloja, svojoj fotoosjetljivosti. Saznajte više

Na našim policama možete naći naočale mnogih poznatih modnih marki

Ne zaboravite na pogodnosti koje vam pruža članstvo u našem Klubu vjernosti